تبلیغات
داستان های کوتاه - استكان


در زمان‌های قدیم هنگامیکه هندوها با کشورهای عربی مراوده تجاریداشتند برای نوشیدن 

چای به همراه خود پیاله‌هایی را به این کشورها خصوصا عراق و شام قدیم آوردند که در آن 

کشورها به بیاله معروف شد.پس از آن اروپاییانی که برای تجارت به کشورهای عربی سفر 

میکردند چون در کشورشان از فنجان برای نوشیدن چای یا قهوه استفاده میکردند هنگام 

بازگشت به کشورشان این پیاله‌ها را به عنوان یادگاری میبردند.

و آن را East Tea Can مینامیدند. "یک ظرف چای شرقی" به تدریج این کلمه به کشورهای 

شرقی بازگشت و در آنجا متداول شد.


برچسب ها : استكان، میان گبر و نصاری همیشه باد نزاع، ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است، ریشه ضرب المثل، ضرب المثل ها،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات