تبلیغات
داستان های کوتاه - ضرب المثل های قدیمی

ضرب المثل های قدیمی


وقتی كه دو دسته مخالف به جان یكدیگر افتند و از هر گونه جرح و ضرب و قتل و خونریزی 

كوتاهی نورزند دسته و جمعیت ثالثی كه اتفاقاً با هر دو دسته اختلاف عقیده داشته باشد 

به جای آنكه واسطه اصلاح و آشتی شود دایره تشدید اختلاف را دامن زند تاقوت و نیرومندی 

طرفین به ضعف و ناتوانی گراید و سرانجام برتری و سیادتش محرز و مسلم گردد.

اگر از این گونه افراد و جوامع علت دو به هم زنی و سعایت را جویا شوند و آنها را از اقدام به 

تشدید اختلاف دیگران برحذر دارند پشت چشم نازك كرده و جواب متكلم به این مثال 

منظوم مترنم می شوند:

میان گبر و نصاری همیشه باد نزاع

ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است

چون ریشه تاریخی مصراع دوم كه امروزه به صورت ضرب المثل درآمده است در واقع از 

فلسفه اسلام و تسلیم آب می خورد لازم است به شرح جریان بپردازیم.

به طوری كه می دانیم پیغمبر اسلام (ص) قبل از هجرت به مدینه مدت سیزده سال در 

مكه به ارشاد و دلالت مردم پرداخت و آنها را به اطاعت و عبادت خداوند متعال و تسلیم 

در مقابل اراده و مشیت الهی دعوت فرمود ولی در ظرف این مدت كفار قریش، او و پیروان 

معدودش را به انواع و اقسام مختلف اذیت و آزار كردند.

شكنجه دادند، گرسنه و تشنه نگه داشتند به حدی كه از شدت درد و رنج نمی توانستند 

بنشینند ولی پیغمبر (ص) سكوت می كرد و پیروانش را نیز به صبر و شكیبایی دعوت 

می فرمود.

ولی هنگامی كه آزار مشركان از حد گذشت و كار اسلام نیز قوتی گرفت خداوند فرمان داد 

تا مسلمانان با مشركان جنگ كنند و به نیروی شمشیر از جان و مال و عرض و ناموس 

خویش دفاع نمایند.

این گونه جنگها را كه در راه اعتلای دین اسلام و غلبه نور بر ظلمت درگیر می شد جهاد 

می گفتند. جهاد از لحاظ صیانت نفس و دفاع از ناموس و جلوگیری از فتنه، و از همه مهمتر 

حفظ حریم امنیت مسلمین جایز شمرده شده است.

نتیجه ای كه از این مختصر گرفته می شود این است كه جهاد مسلمین با كفار و مخالفان 

شریعت از هر طرف به سود اسلام بود زیرا اگر مخالفان منكوب می شدند موانع نشر و 

اشاعه دین مبین اسلام از پیش پای مبلغان و مروجان دین برداشته می شد و اگر مسلمین 

شربت شهادت می نوشیدند قطع نظر از آنكه خود مؤبد و مخلد بودند ایمان راسخ آنها در 

پایمردی و جانبازی موجب می شد كه مردم غیر مسلمان را به حقیقت و حقانیت دین جدید 

واقف كرده گروه گروه اسلام بیاورند و در صف مسلمین جای گیرند.

ممكن است بعضیها در نزد خود چنین استنباط كنند كه ریشه تاریخی ضرب المثل بالا با آنچه 

كه مذكور افتاد كمترین ارتباطی ندارد. راست است كه ناظم این شعر شاید منظور دیگری 

داشته ولی از آنجا كه مدلول ضرب المثل در آیات قرآنی و گفتار پیغمبر اسلام (ص)، آنجا كه 

راجع به فلسفه جهاد و پیشرفت و گسترش اسلام و تحصیل سعادت دارین برای شهدای 

اسلام بحث می كند كاملاً منعكس می باشد علی هذا لازم دانست ریشه واقعی سود 

اسلام را در تلو این مقاله موجز و مختصر بیان كرده با این گفته سران و سربازان مسلمین

پس از فتح قادسیه پایان دهد كه جواب همگی در برابر سؤال پرسش كنندگان قریب باین 

مضمون بود:

«ما می دانستیم اگر كشته بشویم به بهشت می رویم و اگر بكشیم باز هم به بهشت می رویم.»


برچسب ها : میان گبر و نصاری همیشه باد نزاع، ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است، ریشه ضرب المثل، ضرب المثل ها،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات