تبلیغات
داستان های کوتاه - چقدر باهوش هستید؟

چقدر باهوش هستید؟


گر شما از جلمه افراد باهوش هسیتد بگویید اشبتاه کجاست:
 
123456789
123456789
123456789
 
یعنی شما الآن به این موضوع تمرکز کرده اید که اشکال ارقام را پیدا کنید؟!

سخت در اشتباهید!

اشکال این است که:

کلمه هستید، هسیتد- تایپ شده و

کلمه اشتباه- اشبتاه!

من نگفتم اشتباه در اعداد است!

بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم؟

حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!!

پس بریم اول مهد کودک بخونیم

حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!!

چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟

هه هه

الو الو... یبمارستان دیوونه ها؟

هه !

حتی کلمه بیمارستان هم اشتباهه!!!


برچسب ها : چقدر باهوش هستید؟، داستانك همه کسی هر کسی هیچ کس، داستان شتر گران، داستانك هرگز فکر نکنید دیگران احمقند، داستان از الاغ درس بگیریم،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات