تبلیغات
داستان های کوتاه - داستان کوتاه معنی عشق واقعی چیست

داستان کوتاه معنی عشق واقعی چیست


معنای عشق واقعی چیست؟

یک روز آموزگار از دانش آموزانی  که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیرتکراری 

برایابراز عشق ، بیان کنید؟ برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن،عشقشان را معنا 

می کنند.برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردند. 

شماری دیگرهم گفتند «با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی» را راه بیان 

عشق می دانند…

در آن بین ، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، 

داستان کوتاهی تعریف کرد: یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق 

معمولبرای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپّه رسیدند درجا میخکوب شدند.

  یک ببر بزرگ، جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر، تفنگ شکاری به 

همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود..

رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرات کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، 

آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه، مرد زیست شناس فریادزنان فرار کرد و همسرش 

را تنها گذاشت.

بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه های مرد جوان به گوش زن رسید. 

ببر رفت و زن زنده ماند.

داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد.

راوی اما پرسید : آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگی اش چه فریاد می زد؟ بچه ها 

حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است!

راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که «عزیزم ، تو بهترین مونسم بودی.از پسرمان 

خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت  همیشه عاشقت بود.

قطره های بلورین اشک، صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان 

می دانندببرفقط به کسی حمله می کندکه حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند.پدرمن 

در آن لحظه وحشتناک ، با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این 

صادقانه ترین و بی ریاترین ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود…

پس یاد گرفتید چکار کنید دیگه، اگه ببر به شما و همسرتون حمله کرد به زنتون بگید عزیزم 

تو فرار کن!!! من مردونه جلوی ببر رو می گیرم!


برچسب ها : داستان کوتاه معنی عشق واقعی چیست، داستان کوتاه عزرائیل، داستان طنز بد شانسی، داستـان من عاشقـش هستـم، من عاشقش هستم، داستان من عاشقم، عاشق،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات