تبلیغات
داستان های کوتاه - داستان سرگذشت عشق یک بچه

داستان سرگذشت عشق یک بچه

patugh ir 81 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

من سرم توی کار خودم بود

baby patugh ir سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

بعد یه روز یه نفرو دیدم

baby patugh ir 1 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

اون این شکلی بود

baby patugh ir 2 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

ما اوقات خوبی با هم داشتیم

baby patugh ir 3 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

من یه کادو مثل این بهش دادم

baby patugh ir 4 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

وقتی اون کادومو قبول کرد من اینجوری شدم

baby patugh ir 5 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

ماتقریباهمه شبها باهم گفت وگو میکردیم

baby patugh ir 6 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

وقتی همکارام من و اونو توی اداره

دیدن اینجوری نگاه میکردن

baby patugh ir 7 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

و منم اینجوری بهشون جواب میدادم

baby patugh ir 8 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

اما روز ولنتاین اون یه گل رز مثل این

داد به یه نفر دیگه

baby patugh ir 9 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

و من اینجوری بودم

baby patugh ir 10 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

بعدش اینجوری شدم

baby patugh ir 11 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

احساس من اینجوری بود

baby patugh ir 12 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

بعد اینجوری شدم

baby patugh ir 13 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

بله.آخرش به این حال و روز افتادم

baby patugh ir 14 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)

پدر عاشقی بسوزه

baby patugh ir 15 سرگذشت عشق یک بچه (عکس های طنز)برچسب ها : سرگذشت عشق یک بچه، محض خنده، عكس های جالب، سرگذشت عشق، عشق یک بچه،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات