تبلیغات
داستان های کوتاه - حكایت پسرعاشق نزدپدرآموزنده

حكایت پسرعاشق نزدپدرآموزنده

سئوال پسرعاشقجان پدر!تو عشوه خوبان ندیده ای  

روی چو ماه وزلف پریشان ندیده ای

ننشسته ای به گوشه ای از درد عاشقی

آن دم ز در رسیدن جانان ندیده ای

جواب پدر


 جان پسر !تو سفره بی نان ندیده ای

جنگ عیال و گریه طفلان ندیده ای

جنگ عیال وناله طفلان زیکطرف

وزیکطرف رسیدن مهمان ندیده ای


برچسب ها : حكایت پسرعاشق نزدپدرآموزنده، پسرعاشق، حكایت پسرعاشق، حكایت پدرآموزنده، سئوال پسرعاشق، جواب پدر، داستان کوتاه «قلب کوچک»،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات