تبلیغات
داستان های کوتاه - نمک بر زخم من شیرین تراز خواب سحر گردد

نمک بر زخم من شیرین تراز خواب سحر گردد


نمک بر زخم من شیرین تراز خواب سحر گردد،

جگرها خون شودپسر مثل پدر گردد،

پدردر کودکی دست پسر گیرد،


به امیدی که در پیری، 

پسر دست پدر گیرد...


به سلامتی همه پدرها..!!


برچسب ها : نمک بر زخم من شیرین تراز خواب سحر گردد، نمک بر زخم، نمک، پدر، كودك، داستان کوتاه مرغابی یا عقاب،


تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نویسنده : علی | نظرات